Przygotowanie fizyczne w mma

O mieszanych sztukach walki

Mieszane sztuki walki (MMA) to sport walki w pełnym kontakcie, który pozwala na szeroką gamę technik uderzeń i grapplingu zaczerpniętych z tradycyjnych sztuk walki, takich jak boks, muay thai, karate, zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, judo i wiele innych mniej znane techniki walki. W Brazylii MMA jest znane od dziesięcioleci jako Vale Tudo, jednak jest to stosunkowo nowy sport dla reszty świata. MMA zostało po raz pierwszy wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1993 roku podczas Ultimate Fighting Championship (UFC). Obecnie UFC jest największą i najbardziej rozpoznawalną organizacją walczącą na świecie, zrzeszającą najlepszych zawodników tej dyscypliny sportu.
W profesjonalnym MMA walki są zaplanowane na pięć minut. Walki o tytuł lub główne wydarzenia są zaplanowane na 5 rund, a mecze bez tytułu zwykle na trzy rundy. W zawodach amatorskich walki są rozgrywane na trzy rundy, trwające trzy minuty. Każda runda na każdym poziomie rozgrywek jest oddzielona minutową przerwą. Co więcej, istnieją kategorie wagowe, aby stworzyć uczciwą rywalizację między sportowcami. Walki można wygrać decyzją sędziów pod koniec regulaminowego czasu lub przez nokaut, poddanie i interwencję sędziego podczas walki.

Wymagania sportowe

Systemy energetyczne 

Przeprowadzone badania naukowe sugerują, że aktywność fizyczna podczas jednej rundy jest mieszana i występuje przy stosunku pracy do odpoczynku wynoszącym około 1:2 – 1:4 (wysoka intensywność do niskiej intensywności). Użycie siły eksplozywnej i akcji o dużej prędkości (kombinacja uderzeń lub próby obalenia) trwają zwykle 6-14 sekund i są przeplatane wysiłkiem o mniejszej intensywności (wymiana pojedynczych uderzeń lub kontrola dystansu) trwającymi 15-36s. Bitwy grapplingowe trwają około 30-90 sekund, co powoduje, że systemy energetyczne są dłużej obciążone (Sanders i Antonio, 1999). Taka złożona aktywność podczas walki angażuje zarówno system ATP-PC, jak i system glikolityczny do dostarczania energii w przypadku intensywnych wydarzeń trwających odpowiednio do 10 i 60 sekund, a system oksydacyjny do dostarczania energii powyżej trzech minut (Bompa i Buzzichelli, 2018; Amtmann i wsp., 2008; Gastin, 2001). Kluczowy jest fakt, że 77% walk kończy się z powodu intensywnych wysiłków trwających około 8-12 sekund (Del Vecchio i in., 2011). W związku z tym można stwierdzić, że wydajne systemy energii beztlenowej mają kluczowe znaczenie dla zawodników tej dyscypliny. 

Siła i moc 

Siła dynamiczna i izometryczna determinuje szanse na wygrywanie pojedynków grapplingowych i zapaśniczych (Kraemer i in., 2004). Według Del Vecchio i in., (2011) około 50% walk w MMA zakończyło się w wyniku dominacji jednego z zawodników w parterze, zatem rozwój tej umiejętności może zwiększyć szanse na wygranie walk. Siła maksymalna jest podstawą do rozwoju mocy (Prue i in., 2010). Generowanie mocy w warunkach obciążonych i nieobciążonych jest kluczowym czynnikiem w MMA (Aagaard et al., 2002; McGill et al., 2010). Uderzenia wymagają wygenerowania mocy w ciągu zaledwie 50-250 ms (Aagaard i in., 2002). Pomyślne wykonanie obalenia wymaga szybkiej generacji siły przeciwko masie przeciwnika. Sportowcy, aby być skuteczni w technikach uderzeń i grapplingu, muszą rozwinąć siłę globalną, która jest kluczowa dla przeniesienia siły uderzenia na kończyny w łańcuchu kinetycznym (Lin i Chen, 2012; Spaniol, 2012).

Mechanika ruchu

Mechanika ruchu w MMA jest bardzo złożona i obejmuje wzorce ruchu w płaszczyznach wielowymiarowych (Tack, 2013), dlatego sportowcy muszą rozwinąć umiejętność przenoszenia siły w pełnym zakresie ruchu we wszystkich kierunkach. Na przykład kopnięcie okrężne jest inicjowane w płaszczyźnie strzałkowej, a następnie siła jest przenoszona na płaszczyznę czołową i poprzeczną, gdy inicjowana jest rotacja (Kim i in., 2011). Jeśli chodzi o generowanie siły, badanie naukowe sugerują, że rozwój „potrójnego wyprostu” w kostce, kolanie i biodrze jest niezbędny do maksymalizacji przenoszenia siły przez łańcuch kinetyczny. Filimonov i in. (1985) wykazali, że bokserzy na najwyższym poziomie mogą bardziej efektywnie wykorzystywać dolne partie ciała do wytwarzania siły w kończynie uderzającej. Kluczowym faktem do rozważenia jest to, że kończyna góra generuje zaledwie 25% calej siły uderzenia.

Kontuzje 

Kontuzje w MMA można sklasyfikować jako występujące podczas walki lub treningu. Podczas treningu najczęstszymi obszarami narażonymi na kontuzje są kolano 37%, bark 18,5%, nadgarstek/ręka 14,8%. Podczas walki głowa/twarz 77,8%, nadgarstek/ręka 19,5% i kolano 15,6%. Ważny jest również styl walki. Zawodnicy uderzający są bardziej narażeni na urazy uderzających kończyn (kolano, łokieć, stopa, ręka) oraz uderzanego obszaru (twarz, żebra, przedmioty) (Gartland i in., 2001; Zetaruk i in., 2005). Zapaśnicy i grapplerzy są bardziej narażeni na ryzyko kontuzji kolana, barku, kostki i szyi (Jarret et al., 1998). Dlatego, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, należy wziąć pod uwagę pewne względy w projektowaniu programu wzmacniającego obszary narażone na kontuzje. Sugeruje się stosowanie treningu siłowego i ćwiczeń rehabilitacyjnych w celu poprawy elastyczności i kontroli nerwowo-mięśniowej jako podstawy efektywnego ruchu i równowagi mięśniowej we wszystkich stawach (Lauersen i in., 2014; Trzaskoma i in., 2010). Dowody naukowe sugerują, że dobrze kondycjonowany mięsień szyi może potencjalnie zmniejszyć ryzyko urazu głowy (Kochhar i in., 2005). Mocna szyja pomoże amortyzować ciosy, chwytanie i ciągnięcie w różnych kierunkach. Inne dowody sugerują,że poprawa kontroli nerwowo-mięśniowej stawu kolanowego zmniejsza ryzyko urazu zarówno przedniego, jak i tylnego więzadła krzyżowego (Hewett i in., 2005; Gilchrist i in., 2008). Jednak, aby w pierwszej kolejności zminimalizować ryzyko kontuzji, kluczowe jest monitorowanie i dostosowywanie obciążenia treningowego oraz umożliwienie sportowcowi powrotu do zdrowia. Ponad osiem godzin snu wiąże się z mniejszym ryzykiem kontuzji (Milewski i in., 2014).

Podsumowanie 

MMA jest bardzo wymagającym sportem pod względem fizycznym. Specyfika sportu wymaga od zawodnika rozwoju na wielu płaszczyznach. Zaniedbanie jednego z nich może prowadzić do słabego oczka w łańcuchu, który może zostać wykorzystany przez przeciwnika. Dlatego niezbędna może się okazać współpraca ze specjalistą, który pomoże zdiagnozować słabe strony zawodnika w celu ich zmocnienia, ponieważ jesteś tak silny jak twój najsłabszy punkt. 

Top qualifications, experience and true passion are a combination that guarantees the highest quality.

Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie!

Satysfakcja

Niezmierną radość i satysfakcję daje mi patrzenie na proces jak moi klienci pokonują bariery i osiągają swoje cele.